Fundacja Na Rzecz pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu wspiera finansowo:
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • zielone szkoły
  • wycieczki
  • organizacje dnia dziecka, Mikołaja itp.,
  • zawody sportowe, konkursy, imprezy szkolne i pozaszkolne,
  • działalność terapeutyczną, choreoterapię, hipoterapię, terapię zajęciową,
  • przydziela zapomogi losowe, pomaga znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
  • zakup odzieży, obuwia, leków,
  • pokrywa koszty praktyk uczniom szkoły zawodowej,
  • pokrywa koszty wyżywienia.